top of page

O rekvalifikačním kurzu

Naše holičství ve spolupráci se SOŠ a SOU Heureka Tábor poskytuje akreditované rekvalifikační kurzy.

Kurz probíhá cca dva měsíce - 100 hodin teorie + 150 hodin praxe.

Praxe probíhá v holičství Ferrara la Barberia. 

Součástí kurzu je poskytnutí klientely, strojků, spotřebního materiálu (pouze nůžky je třeba mít vlastní). 

Na konci kurzu získáte certifikát o jeho úspěšném absolvování. 

Akreditace MŠMT
250 hodin

Základní znalosti 
- techniky oddělení 
- fade
- úprava vousů
- správné využívání strojku 
- správné využívání nůžek

Nabídka práce 

Vybavení (bez nůžek)

Certifikát o absolvování od 
Ministerstva školství

39.000,-

bottom of page